Podstawa programowa technik usług kosmetycznych ore

Pobierz

Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne Z.1.. Rekrutacja; Programy i plan nauczania ; Egzamin maturalny; Kadra; Stypendia; Kursy.. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek, sobota).PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA .. Asystent osoby niepełnosprawnej.. kwalifikacja: FRK.04.. Technik usług fryzjerskich: 514105: Technik usług kelnerskich: 513102: Technik usług kosmetycznych: 514207: Technik usług pocztowych i finansowych: 421108: Technik weterynarii: 324002: Technik wiertnik: 311707: Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych: 311931: Technik włókiennik: 311932: Technik żeglugi śródlądowej: 315216: Technik żywienia i usług gastronomicznych2) dobiera narzędzia, przybory i preparaty kosmetyczne do zabiegu pielęgnacyjnego 3) dobiera sprzęt i aparaturę kosmetyczną do zabiegu pielęgnacyjnego 4) stosuje metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi do planowanego zabiegu pielęgnacyjnego 5) wykonuje masaż kosmetyczny twarzy i ciała 1) rozróżnia techniki masażuTechnik usług fryzjerskich Wielkość pliku: 309 KB; technik usług kelnerskich 513102 Wielkość pliku: 397 KB; Technik usług kosmetycznych Wielkość pliku: 1 MB; Technik weterynarii 324002 Wielkość pliku: 3 MB; Technik wiertnik 311707 Wielkość pliku: 471 KB; technik żywienia usług gastronomicznych 343404 Wielkość pliku: 385 KB; Terapeuta zajęciowyTechnik usług fryzjerskich: 514105: 138: Technik usług kosmetycznych: 514207: 139: Technik usług pocztowych i finansowych: 421108: 140: Technik wiertnik: 311707: 141: Technik żeglugi śródlądowej: 315216: 142: Technik żywienia i usług gastronomicznych: 343404: 143: Terapeuta zajęciowy: 325907: 144: Wędliniarz: 751107: 145: Wiertacz: 811305: 146: Zdun: 711203: 147: Zegarmistrz: 731106: 148PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik usług kosmetycznych 514207 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych: ore.edu.pl Charakterystyka zawodu Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne..

Świadczenie usług w zakresie masażu 325402 Technik masażysta PKZ(Z.a) Z.4.

nauczania Przedmioty nauczania Klasy I -IV 1.. Umiejętności te bdęą przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy zawodowej.. Szkoła policealna - forma zaoczna - 2 lata.. Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj : Zatwierdzam: .. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskichSłuchacz szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej; 2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających; 3) udzielania porad kosmetycznych; 4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.. Nauczyciel powinien opracować szczegółowy program nauczania,technik spedytor - podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik spedytor (SPL.05), 2019 rok ( format docx, format pdf) technik usług kosmetycznych - podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych (FRK.04), 2019 rok ( format docx, format pdf)Zawód: Nazwa zawodu - Technik usług kosmetycznych symbol 514207 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie Kwalifikacje K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych FRK.04 semestr I semestr II semestr III semestr IV Przedmioty ogólnokształcące 1 Podstawy przedsiębiorczości 10 0 20 10 10 20Część ogólna opublikowanych informatorów dla zawodów, w których kształcenie realizowane jest wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r. - Formuła 2019 - aktualizacja z 16 września 2021 r. Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej..

Zdrowie publiczne 1,5 3.zawodu technika usług fryzjerskich, jak: systematyczność, dokładność i odpowiedzialność za zdrowie własne i klienta, porozumiewanie się i samodzielne podejmowanie decyzji.

Kurs pracowników ochrony; Kurs doskonalący pracowników ochrony (co 5 lat) Kurs detektywa; Kurs kierownika ds .Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych (514207) Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.5.Zawód: technik usług pocztowych i finansowych 421[02] Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie Dla młodzieży Dla dorosłych Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Liczba godzin tygodniowo w rocznym okresie nauczania Liczba godzin w rocznym okresie nauczania Semestry I-II Lp.. Asystentka stomatologiczna.Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r. Jednocześnie informuje, że informator składa się z części ogólnej, wspólnej dla wszystkich informatorów oraz części szczegółowej dla .Jan 7, 2022May 31, 2022ZAWÓD: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514207.. W ZAWODZIE .. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego..

Moduły kształcenia w zawodzieTechnik administracji; Technik bezpieczeństwa i higieny pracy; Technik rachunkowości; Technik usług kosmetycznych; Szkoła Branżowa II stopnia; Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych; Rekrutacja.

Kursy i szkolenia; Kursy zawodowePODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA .. Udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514207.. Nauka w szkole trwa 1 rok, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE.. 2.Charakterystyka zawodu.. Wykonywanie zabiegów kosmetycznychSpecyfika kształcenia zawodowego technik usług kosmetycznych wymaga zorganizowania nastpujcych pracowni: 1) klasopracowni 2) pracowni chemicznej 3) pracowni kosmetycznej Przygotowanie specjalistyczne realizowane jest take poprzez praktyki zawodowe majce umoliwi uczniom zapoznanie si z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej..

SYMBOL CYFROWY 514 [02] ... stosowa wła ciwe metody oceny jako ci rodków kosmetycznych, 13) dobiera , obsługiwa i konserwowa urz dzenia i przyrz dy fryzjerskie, ... korzysta z technik komputerowych w pracy zawodowej, 18) korzysta z peruk, tresek, dopinek i tupetów, ... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt