Scharakteryzuj formy krasu powierzchniowego i podziemnego

Pobierz

Dwutlenek węgla zawarty w wodzie miesza się z atmosferą (z powietrzem), woda odparowuje i wytrąca się węglan wapnia w postaci nacieków.Scharakteryzuj przełomy rzeczne.. Scharakteryzuj rzeźbotwórczą działalność lodowców.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Pytanie maturalne: Półki skalne na ścianach jaskiń to:Beskidy mają łagodniejsze formy rzeźby, gdyż budowa geologiczna ogranicza szybie procesy wietrzenia.. Charakterystyczną cechą krajobrazu Niecki Nidziańskiej są formy krasu powierzchniowego i podziemnego wykształcone w skałach gipsowych w Skorocicach koło Wiślicy.. 1-dolina, 2-otwór jaskini (czarno zaznaczone są korytarze, poziomym szrafem korytarze wypełnione wodą, pionowym-wypełnione osadami), 3-lejki krasowe, 4-otwarty lejek krasowy, 5-studnia krasowa, 6-ślepa dolina z ponorem, 7-wywierzysko.. Dodatkową atrakcją krasu podziemnego są formy naciekowe powstające wskutek wytrącania się, a następnie ponownego osadzania węglanu wapnia z wód krasowych.. Nazwa pochodzi od Wyżyny Kras w Słowenii, gdzie w klasycznej formie występują takie zjawiska.. Mianem krasu określa się również formy na powierzchni Ziemi powstałe w wyniku powyższych .Wymień nazwy form krasu powierzchniowego i podziemnego:) 0 ocen ..

Formy krasu powierzchniowego i podziemnego.

Czynnikami wpływającymi na tempo procesów krasowych są:Formy krasu powierzchniowego i podziemnego na przykładzie jaskiń na Kadzielni.. Opisz formy lodowcowe występujące najego przedpolu.. Prezentację "Procesy krasowe" znajdziesz w Internecie postępując po kolei: 1) Przedmiotowa Strona z GeografiiGeografia klasa I LO ( 18 - 22.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.2) Wymień formy krasu powierzchniowego i krótko je scharakteryzuj, wyjaśniając pojęcia.. Podaj nazwy form krasu powierzchniowego oraz krasu podziemnego, a następnie scharakteryzuj te formy.. Poziom podstawowy Materiał do samodzielnej pracy w dniu 18.05.. 3) Wymień formy krasu podziemnego i krótko je scharakteryzuj, wyjaśniając pojęcia.. W wyniku procesów krasowych powstaje charakterystyczny zespół rzeźby, pośród której można wyodrębnić formy krasu powierzchniowego oraz formy krasu podziemnego.. 2009-06-02 21:09:32Kras powierzchniowy.. FORMY KRASOWE POWIERZCHNIOWE:-ostańcowe np.maczugi, iglice, mnichy-żebra krasowe iżłobki-lejki(leje)krasowe-uwały (formy wklęsłe powstałe z połączenia lejków)-polja (kotliny krasowe,odość wyrównanym dnie,powstałe z połączenia lejków i uwałów)-doliny krasowe-mogoty FORMY KRASU PODZIEMNEGO:-Jaskinie i pieczary #stalaktyty # .Formy krasu powierzchniowego: żłobki i żebra krasowe - tworzą się przez wymywanie bruzd ułożonych wzdłuż linii spływu wody;; leje krasowe - obniżenia tworzące się w miejscu krzyżowania szczelin skalnych;; studnie krasowe - pionowe szczeliny skalne poszerzone przez wsiąkającą wodę;; doliny i jary krasowe - podłużne zagłębienia o stromych ścianach i płaskim dnie ..

Omów formy krasu powierzchniowego.

Omów rodzaje ujść rzecznych.. Mianem krasu określa się również formy na powierzchni Ziemi powstałe w wyniku powyższych .Na obszarach krasowych występują formy krasowe w postaci: lejów, żłobków, żeber, zapadlisk, a także różnych rodzajów dolin krasowych (jarów, wąwozów, polji) Typowe obszary krasowe w Polsce występują w Tatrach (wapienie -Dolina Kościeliska), w Niecce Nidziańskiej (gips .Oraz inne formy podziemne, jak korytarze, sale, komory.. Ciekawostka.. Zajęcia terenowe odbędą się 17 października 2020 r. (sobota).. Do najbardziej znanych rodzajów nacieków zalicza się: - stalaktyty- zawieszone pod stropem jaskiniFormy krasu podziemnego i ich powstawanie .. Słowo kras pochodzi od nazwy Wyżyny Kras w Słowenii, gdzie wykształciły się niemal wszystkie formy rzeźby krasowej w klasycznej postaci.. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. Podaj trzy obszary z bardzo dużymi opadami na Ziemi i je scharakteryzuj 2020-12-04 17:16:53; .. Kras powierzchniowy: .Pojęcie krasu pochodzi od chorwackiego słowa "krš", które po polsku znaczy: kamień lub skała, a sama nazwa nawiązuje do płaskowyżu Kras na granicy Słowenii i Włoch, gdzie występują liczne formy krasowe.. Obszary krasowe niekiedy są porównywane do sita, gdyż w miejscach działalności krasowej powstają liczne otwory, chłonące wodę.Napisz formy krasu powierzchniowego?.

Omów formy krasu podziemnego.

Wymień i scharakteryzuj trzy podstawowe typy wietrzenia.Na jej obszarze są położone między innymi Niecka Nidzińska oraz Wyżyna Kielecka.. Celem lekcji jest poznanie czym jest wietrzenie i jakie są jego rodzaje oraz co to są procesy krasowe, jakie formy krasu powierzchniowego i podziemnego powstają w wynikuFormy te dzieli się na powierzchniowe i podziemne.. My dziś zajmiemy się tym pierwszym rodzajem krasu.. Spotkanie z doradcą metodycznym i przedstawicielem Speleoklubu Kielce rozpocznie się o godzinie 1045 przed wejściem do jaskiń na Kadzielni, od strony ul. Krakowskiej.FORMY PODZIEMNE Jaskinie Jaskinia to próżnia naturalnego pochodzenia wytworzona przez przepływająca wodę, która erodowała skały.. Pytania i odpowiedzi .Wymien, a następnie scharakteryzuj formy krasu powierzchniowego i podziemnego 1 Zobacz odpowiedź wiola1987 wiola1987 Formy krasu powierzchniowego: a. żłobki i żebra krasowe - równolegle do siebie ułożone wytwory wody deszczowej spływającej po pochyłych powierzchniach i tworzącej bruzdy (żłobki) o głębokości od kilku do .2 Zadanie..

- Formy krasu po - Pytania i odpowiedzi - Geografia.

2011-03-25 16:45:07 Przykłady napięcia powierzchniowego 2012-02-27 19:04:09 Wymień i krótko scharakteryzuj co najmniej jedną formę współżycia korzeni roślin z innymi organami.. Omów wpływ działalności lodowca górskiego .Formy powierzchniowe krasu - jak powstają?. Rozwija się w nich bardzo charakterystyczna rzeźba krasowa.. Niektóre skały ulegają powolnemu rozpuszczaniu pod wpływem wody podziemnej i powierzchniowej.. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.Kras (procesy krasowe, krasowienie) - procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego.Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól kamienna).. Dokładniej zachodził proces korozji, czyli ścierania.. Szkoła ponadpodstawowa.. Rozwiązania zadań.. Zostały podzielone na Karpaty Zewnętrzne i Wewnętrzne; spotykamy tutaj rzeźbę krasową-liczne jaskinie, wywierzyska (czyli formy krasu podziemnego i powierzchniowego) oraz typową rzeźbę wysokogórską polodowcowa- jw.. Krasowienie lub inaczej karbonatyzacja to proces polegający na rozpuszczaniu skał zawierającej węglan wapnia (CaCO 3) .. a płynąc a rzeka zanika pod powierzchnią i krąży później jako woda podziemna.. 1 -dolina, 2 -otwór jaskini (czarno zaznaczone są korytarze, poziomym szrafem korytarze wypełnione wodą, pionowym-wypełnione osadami), 3 -lejki krasowe, 4 -otwarty lejek krasowy, 5 -studnia .Plik Formy krasu powierzchniowego i podziemnego.doc na koncie użytkownika qanka • folder geografia matura+studia • Data dodania: 25 paź 2009. kras stalagmity stalaktyty nacieki lodowe nacieki piaszczyste heliktyty nacieki grzybkowe pizolity kolumny naciekowe misy naciekowe nacieki wełniste pola ryżowe żebra polewy zasłony draperie makarony syfony jaskiniowe pieczary groty kominy krasowe korytarze .W wyniku procesów krasowych powstaje charakterystyczny zespół rzeźby, pośród której można wyodrębnić formy krasu powierzchniowego, oraz formy krasu podziemnego.. Jest to charakterystyczne dla potoków wpływających z obszaru niekrasowego w obszar krasowy.Plik Formy krasu powierzchniowego i podziemnego.doc na koncie użytkownika Marian_Chomik • folder geografia- • Data dodania: 23 lut 2017.. Formy krasu powierzchniowego i podziemnego.. Intensywność procesów krasowych.. (źródło: Szelerewicz M., Górny A., "Jaskinie Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej")Formy krasu powierzchniowego i podziemnego przypasuj: dolina krasowa, stalaktyt, iglica, maczuga, stalagmit, jaskinia, wąwóz, jar, draperia skalna, kolumna jaskiniowa, polje, ponor.. Znacznie urozmaicona rzeźba terenu występuje na Wyżynie Kieleckiej.Formy krasowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt