Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego przedszkole

Pobierz

2 pkt 4.. W załączeniu (prezentacja.ppt - 1,4 MB) plik źródłowy prezentacji Power-Point.. Tematem mojej prezentacji jest.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Uważam, że prezentacja bardzo mi pomogła podczas rozmowy na nauczyciela kontraktowego.• Ustawodawca wyraźnie zapisał, że nauczyciel kontraktowy ma zaprezentować dorobek zawodowy, a nie realizację zadań z planu rozwoju.. sprawozdanie_2022 egzamin i komisja 2022 Przykładowa prezentacja multimedialna Cechy prezentacji multimedialnej Tytuły wybranych aktów prawnych obowiązujących w oświacieNauczyciel.. Dlatego prezentacja nie musi być wiernym odzwierciedlaniem planu/sprawozdania, powinna zawierać tak dobrane zadania, aby przekonać członków komisji, że nauczycielPrezentacja dorobku zawodowego - od czego zacząć?. Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego (26.07.2018r.). Bolesława Prusa w Jelczu-Laskowicach posiadane kwalifikacje: pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalnością - Poradnictwo studia podyplomowe -Kampania edukacyjna: - doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych Poznanie procedury awansu zawodowego: Współpraca z opiekunem stażu: - prowadzenie dokumentacji przedszkolnej; - gromadzenie gotowych materiałów przydatnych w pracy oraz samodzielnePrezentacja dorobku zawodowowego nauczyciela kontraktowego Marta Witkowska Nie trać głowy, czyli o skutecznych sposobach uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym Papierczaki - jesień, zima Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie MS Power Point Wiklina z papieru Żeby dzieci polubiły książki - rozwijanie zainteresowań czytelniczychmgr Katarzyna Zaczyńska-Szych >>Twoja opinia<< Przedstawiam Państwu prezentację dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego, przygotowaną w programie Power-Point..

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego 678.doc.

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy.. Starałam się w niej zawrzeć najważniejsze punkty, które rozwijałam podczas mojej wypowiedzi.. Moje kwalifikacje:Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.. Byłam też redaktorką ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli "Monitor Prawny Dyrektora" Jestem .Kolejna prezentacja zawiera przykładowe zapisy w sprawozdaniu, informacje o prezentacji dorobku zawodowego oraz przebiegu komisji egzaminacyjnej.. Podczas kursu przedstawiam schemat przykładowej prezentacji (udostępniony uczestnikom kursu) i omawiam slajd po slajdzie jakie informacje zawrzeć w prezentacji i jak je przedstawić, aby było syntetycznie i jednocześnie wyczerpująco.Prezentacja dorobku zawodowego z wykorzystaniem wizerunku uczniów a RODO.. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż mgr Katarzyna Stankiewicz nauczyciel logopeda Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trzebczu SzlacheckimDoskonalenie w zakresie stosowania metod aktywizujących.. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących.. Nauczyciel chcący efektownie zaprezentować swój dorobek zawodowy przed komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną musi uważać, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych.W tej odsłonie przedstawimy specyfikę egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, a ponadto zaproponujemy sposób na przygotowanie się do jednego z najtrudniejszych egzaminów w życiu nauczyciela..

Prezentacja dorobku zawodowego § 12.

Na pewno powinna pojawić się jakaś krótka prezentacja autora, informacja o stażu, a następnie należałoby w oparciu o zapisy poszczególnych wymagań referować co się w okresie stażu zrobiło.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego § 6 ust.2 pkt.. Prezentacja dorobku zawodowego .mgr Katarzyna Sławska Przedszkole Niepubliczne "Mikołajek" w Miłoszycach Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im.. §7 .Plik Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.ppt na koncie użytkownika sani3msie • folder awans zawodowy • Data dodania: 5 lip 2010 .. więcej plików z tego folderu.Prezentacja dorobku zawodowego, egzamin na stopień nauczyciela mianowanego Oprac.. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn.. Zawiercie Pezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją egzaminacyjną - jako wypowiedź ustna Agnieszka Gołębiowska.Chciałabym zaprezentować Państwu mój dorobek zawodowy poprzez pryzmat zawartych w rozporządzeniu 5 umiejętności, jakie powinien posiąść nauczyciel kontraktowy do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego..

Poczesna Ocena dorobku zawodowego Sebastian Urbański.

Komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną .. § 7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: mgrJoanna Śmiglak Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywał staż: Prywatne Przedszkole Amica Kids we WronkachPrezentacja dorobku nauczyciela przed komisja egzaminacyjna trwa 20 min - przed prezentacja dorobku nauczyciel powinien dokonać autoprezentacji, która trwać powinna ok 2 do 5 minut KONSTRUKCJA PREZENATCJI Na wejscie: Dzień dobry.nazywam się.Pozwolą Państwo, że swoje wystąpienie rozpocznę od.. § 7 ust.. Rozporządzenie MEN .. Webinar jest nagraniem kursu online.. Agnieszka Misztal.. Nazywam się Magdalena Mościńska-Ciejpa, jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z 5 letnim stażem pracy pedagogicznej oraz od 2015 r. logopedom w Przedszkolu Publicznym we Wrzosowej..

PRZ na stopień nauczyciela mianowanego w przedszkolu.docx.

Dodaj do koszyka.. Dz. U. z 2018r poz.1574.. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli i zostałam wpisana na na listę ekspertów MEN.. >>Twoja opinia<< [email protected] jest przygotowana zgodnie z: § 6.2 wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. z dnia 26 lipca 2018r.. Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Poszerzanie wiedzy zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego § 7 ust.2 pkt 4 Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielamiPrezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Najpierw warto stworzyć strukturę swojego wystąpienia.. Na bieżąco prowadziłam rozmowy z rodzicami, dotyczące adaptacji dzieci w przedszkolu, starałam się dbać o bezpieczeństwo najmłodszych dzieci przyjętych do przedszkola, o ich dobre samopoczucie i przyjazną atmosferę.. i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.. Anna Kowalska, SP w KoszalinieKurs online "Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego" .. 65.00 zł..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt